Wywłaszczenia są możliwe tylko wtedy, gdy praw niezbędnych nie można nabyć w drodze umowy. Umowa zaś powinna być negocjowana na równych dla jej stron warunkach, gdyż jedynie wówczas możliwe jest, jak o tym trafnie stanowi art. 151 ust. 1 ugn, uzgodnienie wartości rynkowej prawa, a ta właśnie wartość stanowić ma podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

A jednak z każdą ustawą specjalną, której cele wymagają nabywania praw do nieruchomości, ustawodawca tę zasadę łamie. Tak również dzieje się w toku przygotowań do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Więcej w rozmowie na łamach Rzeczpospolitej.

Print Friendly, PDF & Email