specjalizacja

Analiza opinii biegłych

Wartość nieruchomości, poza zdarzeniami rynkowymi, określana jest opiniami biegłych (operatami szacunkowymi), które bardzo często wymagają fachowej analizy zwłaszcza, kiedy treść opinii lub jej wynik budzi wątpliwości strony.

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste jest prawem do nieruchomości. Posiadanie tego prawa lub zamiar jego nabycia wiążą się jednak z obowiązkami a aktualizacje opłat rocznych i wymiar opłat przekształceniowych często budzą wątpliwości użytkowników.

Wywłaszczenia

W toku realizacji inwestycji celu publicznego często dochodzi do ograniczenia lub odjęcia praw do nieruchomości, za które to działania władz publicznych należy się odszkodowanie. Wysokość odszkodowań nie zawsze satysfakcjonuje byłych właścicieli.

Nieruchomości zabytkowe

Posiadanie lub zamiar nabycia nieruchomości zabytkowej zawsze wiąże się z co najmniej z dodatkowymi ograniczeniami, które jednak często można wyeliminować lub znacząco złagodzić.

ESG projektów deweloperskich

W każdym przypadku znacznie łatwiej jest zapobiegać zagrożeniom niż likwidować ich skutki. Analizy ESG projektów deweloperskich pomagają identyfikować obszary problemowe i je eliminować.

Mediacje

Wiele sporów, których przedmiotem jest wartość nieruchomości można rozstrzygnąć w drodze porozumienia. Mediacja jest też znacznie tańsza i bardziej efektywna od długotrwałego sporu sądowego a jej efekt jest równie wiążący.