Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych przygotowuje Sympozjum wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Idea sympozjum – spotkania polegającego na swobodnej wymianie poglądów zrodziła się ponad rok temu, kiedy we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego PTRM zorganizował Sympozjum wyceny nieruchomości dla samorządów. Poprzednia edycja, właśnie dzięki formule wymiany poglądów różnych środowisk zaciekawionych szacowaniem wartości spotkała się ze znacznym zainteresowaniem zarówno ze strony samych rzeczoznawców jak i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesu.
Tegoroczne sympozjum będzie stanowiło spotkanie przedstawicieli głównego nurtu wyceny (i ekonomii) z przedstawicielami nurtów pobocznych, co nie znaczy, że mniej ciekawych lub skutecznych.

Na rynku nieruchomości, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej daje się zaobserwować znamiona kryzysu. Ceny nieruchomości, nie tylko mieszkaniowych ale również komercyjnych spadają a rządy i przedstawiciele banków starają się wprowadzać mechanizmy, które kryzysowi temu zaradzą. W tej trudnej sytuacji odnaleźć się muszą również rzeczoznawcy majątkowi, którzy określając wartość nieruchomości przywykli do korzystania z historycznych danych transakcyjnych stanowiących ich zdaniem solidny fundament ustaleń.

Czy pojęcie wartości fundamentalnej ma jeszcze sens? Czy i jeśli tak, to dlaczego mieliśmy do czynienia z bańką spekulacyjną na rynku nieruchomości? Jakie konsekwencje dla rynku nieruchomości wynikają z interwencji na rynku bankowym? Czego powinniśmy się obawiać w najbliższej przyszłości? Jak dzisiaj może wyglądać współpraca rzeczoznawcy majątkowego z inwestorem? Jakie historycznie relacje obowiązywały pomiędzy cenami dóbr inwestycyjnych powszechnie uważanych za bezpieczne i jakie stąd płyną konsekwencje dla rynku nieruchomości?

Na powyższe i inne jeszcze pytania mam nadzieję poszukiwać odpowiedzi w trakcie sympozjum.

Print Friendly, PDF & Email

2 Thoughts to “O wartości nieruchomości inaczej”

  1. Być może, ale cóż to ma wspólnego z treścią wpisu?
    Jeśli jedyną ideą tego komentarza była promocja witryny europejskie-nieruchomosci.pl to bądź łaskaw powstrzymać swoje marketingowe zapędy.
    Pozdrawiam.

  2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

Comments are closed.