Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych przygotowało projekt ustawy o rzeczoznawcach majątkowych. Celem projektu jest umieszczenie w jednym akcie prawnym zasad kierujących nabywaniem uprawnień zawodowych oraz wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Autorzy projektu zwracają się do całego środowiska rzeczoznawców majątkowych o aktywny udział we współtworzeniu projektu poprzez zgłaszanie uwag i postulatów, które przesyłać można na adres poczty elektronicznej: zarzad@ptrm.pl.

Pismo przewodnie Prezesa Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w sprawie projektu można pobrać z tego miejsca, natomiast sam projekt ustawy dostępny jest w tym miejscu.

Mamy zatem w środowisku rzeczoznawców majątkowych dwa konkurujące ze sobą projekty. Pierwszy, który przygotowuje Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (projekt do pobrania z tego miejsca) oraz drugi autorstwa Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Przyznać trzeba, że projekt Federacyjny nieco dalej idzie w stronę kontroli rzeczoznawców majątkowych przez organizację (izbę) zawodową posuwając się do tego, do czego dopuścić chyba nie wolno – uzależnienia możliwości wykonywania zawodu od przynależności do izby. Projekt PTRM jest w tym względzie mniej radykalny ale również nie rozwiązuje wszystkich problemów, z jakim borykają się zarówno rzeczoznawcy jak i ich klienci. Oba projekty idą w stronę uznania zawodu rzeczoznawcy majątkowego jako zawodu zaufania publicznego. To ciekawe w kontekście moich doświadczeń z lekturą operatów szacunkowych.

Print Friendly, PDF & Email