16 września 2010 roku, Sąd Najwyższy w sprawie rozpoznawanej pod sygnaturą III CZP 44/10 podjął uchwałę stwierdzającą, że roszczenie przedsiębiorcy, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości przez inny podmiot przedawnia się w terminie trzech lat. Być może naszym Koleżankom i Kolegom rzeczoznawcom majątkowym wiadomość ta nie przyda się do niczego, ale naszym Klientom, a w szczególności tym, dla których prowadzimy sprawy o bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod elektroenergetyczne linie przesyłowe informacja taka pozwoli zrozumieć, że nie należy zwlekać zbyt długo i raczej wcześniej niż później zwracać się o pomoc.

Print Friendly, PDF & Email