sytuacja opisana poniżej tylko w części jest hipotetyczna.

Wartości gruntów są wartościami prawdziwymi. Dane rynkowe dotyczą rynku jednej z podpoznańskich gmin.

Wartość nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług dla działek o powierzchni od 800 do 1.500 mkw wynosi średnio 385 zł/mkw. Wartość nieruchomości o tym samym przeznaczeniu o powierzchni równej lub większej 4.500 mkw wynosi średnio 185 zł/mkw. (dane w zaokrągleniu do 5 zł, ceny aktualizowane trendem czasowym na 31 marca 2009 roku).

Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o powierzchni 4.500 mkw. Wymiary działki 60 x 75 m.

Następuje podział nieruchomości, w wyniku którego otrzymujemy trzy równe działki o powierzchni 1.500 mkw każda.

Renat podziałowa:
4.500 mkw x 185 zł/mkw = 832.500 zł – przed podziałem;
3 x 1.500 mkw x 385 zł/mkw = 1.732.500 zł
1.732.500 zł – 832.500 = 900.000 zł x 20 % (łaskawie) = 180.000 zł
Dotąd sytuacja jest jasna. W wyniku podziału jednej dużej działki o powierzchni 4.500 mkw i wartości pierwotnej 832.500 zł otrzymaliśmy trzy mniejsze o powierzchni 1.500 mkw każda i wartości każdej z nich 577.500 zł każda. Czy to możliwe? Oczywiście, jeśli ktoś się nie zgadza niech dalej nie czyta. Kto się zgadza, dla tego mam niespodziankę.

Jeśli po podziale otrzymujemy trzy równe działki po 1.500 mkw każda, każda warta 577.500 zł to dwie z tych działek warte są 1.155.000 zł czyli więcej niż działka pierwotna przed podziałem.
A teraz wyobraźmy sobie, że podział nieruchomości następuje w wyniku decyzji o lokalizacji drogi w trybie specustawy pod budowę której wywłaszczono działkę środkową. Dodatkowo obowiązuje już §36 ust. 2 w wersji zaproponowanej przez światłe grono w noweli zgodnej z treścią ogłoszoną 27 marca 2009 roku. Przypomnę: „W przypadku gdy na realizację inwestycji drogowej została wywłaszczona lub przejęta z mocy prawa część nieruchomości, wartość rynkową tej części określa się jako różnicę między wartością rynkową całej nieruchomości a wartością rynkową części nieruchomości nie objętej decyzją. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Pozdrawiam i postępów w pracy życzę

Print Friendly, PDF & Email