Ciekawostki rzeczoznawcze są różne. Poruszamy się wokół wartości nieruchomości i praw z nimi związanych. Szacujemy wartość prawa własności nieruchomości i innych praw majątkowych. Stąd zdarza się, że czytujemy i staramy się zrozumieć obowiązujące przepisy prawa, staramy się także doskonalić warsztat rzeczoznawcy (no, przynajmniej niektórzy, wielu wolałoby omijać trudniejsze pytania).

Przeglądając akty prawne w kontekście konkretnych problemów do rozwiązania trafiam na takie, które z pewnością nie powinny były ujrzeć światła dziennego. Niestety nadmierna dowolność w obszarze stanowienia prawa oraz wyścig kolejnych kadencji Sejmu oraz kolejnych rządów na ilość stanowionych ustaw sprawia, że zapominamy o tym, o co w systemie prawnym chodzi.

Przeglądając operaty szacunkowe oraz opinie na temat wartości trafiam na kwiatki, których nie powstydziłby się żaden kabaret. Z tym, że widzami tegoż kabaretu musieliby być wyłącznie ludzie trochę w materii szacowania wartości zorientowani. Dochodzę do wniosku, że widownia nie byłaby liczna.

Starając się nie uchybić obowiązującym w tym zakresie przepisom będę co jakiś czas pisał o „ciekawostkach”. Ciekawostki będą dłuższe i krótsze. Czasami będą tylko pytaniami, które mam nadzieję, skłonią do refleksji i dyskusji.

Print Friendly, PDF & Email