Zawodowo:

Ukończyłem studia na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez kilkanaście lat pracowałem w zarządach spółek przemysłowych skąd trafiłem do sfery usług doradczych i konsultingowych. Jestem Partnerem w Kancelarii SOLSKI i Partnerzy w Poznaniu. Specjalizuję się w problematyce wywłaszczeń i odszkodowań z tytułu wywłaszczenia lub ograniczenia praw do nieruchomości, tematyce użytkowania wieczystego oraz łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów. Podejmuję się prowadzenia mediacji w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i prowadzeniem procesów inwestycyjnych. Choć nie jestem rzeczoznawcą majątkowym i jak mawiają niektórzy „żeruję na zdrowej tkance tego zawodu”, z zainteresowaniem czytuję operaty szacunkowe odkrywając w nich czasem pokłady wiedzy, innym razem niezamierzonego humoru, zwykle problemy do rozwiązania. 

Społecznie: 

W publikacjach staram się zwracać uwagę na rolę konfliktu w procesach inwestycyjnych i sporach oraz niedoskonałości warsztatu wyceny nieruchomości i wynikające stąd konsekwencje; interesują mnie również zagadnienia związane z kompetencjami biegłych.

Prywatnie:

Interesuję się problematyką miasta. Wierzę, że podstawowymi przymiotami każdej jednostki ludzkiej są wolność, prawo posiadania nienaruszalnej własności i prawo indywidualnego dążenia do szczęścia. Wolny czas poświęcam wędrowaniu. Na różne sposoby.

Skontaktować się można ze mną:
pisząc na adres poczty elektronicznej: zbyszekn@solski.pl
telefonując pod numer: +48 605 324932