specjalizuję się w problematyce wywłaszczeń i odszkodowań z tytułu wywłaszczenia lub ograniczenia praw do nieruchomości, tematyce użytkowania wieczystego oraz łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów. Podejmuję się prowadzenia mediacji w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i prowadzeniem procesów inwestycyjnych. Choć nie jestem rzeczoznawcą majątkowym i jak mawiają niektórzy „żeruję na zdrowej tkance tego zawodu”, z zainteresowaniem czytuję operaty szacunkowe odkrywając w nich czasem pokłady wiedzy, innym razem niezamierzonego humoru, zwykle problemy, które można rozwiązać.