o pewności (z)wątpienia

Granica oddzielająca tych, którzy chcą myśleć i muszą samodzielnie wydawać sądy, od tych, którzy tego nie czynią, przebiega przez wszystkie sfery społeczne, kulturowe i edukacyjne. Pod tym względem upadek szacownego społeczeństwa w czasach hitlerowskiego reżimu może nauczyć nas, że w takich warunkach ci, którzy trzymają się sztywno wartości i norm moralnych, nie są wiarygodni; wiemy,…

suwerenność

Suwerenność ciągle jest jeszcze listem żelaznym dla wewnętrznej samowoli.

wyprzedzające posłuszeństwo

Wyprzedzające posłuszeństwo oznacza polityczną tragedię. Na początku rządzący może nie wiedzą, że ludzie są skłonni do kompromisu w sprawie danej wartości lub zasady. Nowy reżim może początkowo nie dysponować środkami bezpośredniego wywierania wpływu na obywateli. Po niemieckich wyborach w 1932 roku, które stworzyły Adolfowi Hitlerowi warunki do utworzenia rządu, a także po czechosłowackich w 1946…

o totalnej kontroli

Nadrzędnym celem kontrolowania informacji przez reżim dążący do władzy totalnej nie jest niewiedza ludzi jako wartość sama w sobie, lecz ich bezradność i niezdolność do oporu – pozbawienie ich jakiejkolwiek innej tożsamości poza tą, którą narzucają i określają agendy władzy państwowej. Temu samemu celowi – zniszczeniu ludzkiej tożsamości – służy fałszowanie historii. Społeczeństwo musi wiedzieć,…