Drobiazg wart analizy

Dotychczas na użytkownikach wieczystych, którzy nie wnieśli opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za cały okres umowy, ciążył obowiązek wnoszenia opłat rocznych. Wysokość opłat rocznych ustalana była od wartości nieruchomości gruntowej (budynki i inne urządzenia pozostawały własnością użytkownika) przy zastosowaniu odpowiedniej stawki procentowe i mogła być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata. Dla…

Kiedy pytają o wartość, to ?

Całkiem niedawno byłem świadkiem budujących scen, jakie miały miejsce na jednej z sal sądowych w trakcie składania przez biegłego wyjaśnień do sporządzonej przezeń opinii. Teza dowodowa, na którą miał odpowiedzieć biegły z zakresu szacowania wartości nieruchomości brzmiała mniej więcej tak: „określić wartość poniesionych przez użytkownika wieczystego nakładów polegających na …” i w tym miejscu sąd…

Nie uwzględnia się znaczy, że się zniekształca

Zacząć wypada od przypomnienia pojęć podstawowych gdyż czasem to w nich tkwią chochliki wywołujące zamęt i choć nie jest tak, że pojęcia języków dobrze sformalizowanych są zawsze jednoznaczne, to bywa pomocnym, kiedy są jednolicie rozumiane. Zgodnie z brzmieniem art. 46 KC nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale…

Spór o wartość?

Kiedy w toku postępowania administracyjnego, które prowadzimy w imieniu naszego Klienta dochodzi do sporu o wartość nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to postępowanie w sprawie ustalenia opłaty (planistycznej, adiacenckiej czy rocznej z tytułu użytkowania wieczystego) czy też celem postępowania jest ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania (z tytułu odjęcia lub ograniczenia praw do nieruchomości) w…

Z czytania projektu Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego

To, że nie jestem rzeczoznawcą majątkowym nie oznacza, że sprawami zawodu się nie interesuję. Wszak regulacje dostępu do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego czy wyznaczany ustawowo zakres kompetencji (w tym kreowania rynku pracy na rzecz rzeczoznawców) mają znaczenie z punktu widzenia przyszłości i mojego zawodu. Poza tym, tak się składa, że akty prawne (w tym ich…