prawo do dobrobytu

Narracja, która stara się przekonać nas o posiadanych uprawnieniach ekonomicznych i socjalnych milczy o źródłach dobrobytu; o pracy, wysiłku, cierpliwości i ryzyku.