to, co myślisz

przyjmij, nawet jeśli nie bardzo ci się to podoba, że to, co myślisz, może pomyśleć każdy, o którym myślisz.

nowe znaczenia: kompromis.

Zgodnie z definicją zaczerpniętą ze słownika języka polskiego kompromis to: „porozumienie osiągnięte w wyniku wzajemnych ustępstw” lub „odstępstwo od zasad, założeń lub poglądów w imię ważnych celów lub dla praktycznych korzyści” (http://sjp.pwn.pl/szukaj/kompromis.html). Wiele się ostatnio o kompromisie (politycznym) mówi i choć sama chęć osiągnięcia kompromisu w sytuacjach konfliktowych zasługuje na uznanie, to pamiętać chyba trzeba,…

to nie był stary las

To nie był stary las. Nie zdążył jeszcze dobrze okrzepnąć, bo gdyby tak, być może sprawy potoczyłyby się nieco inaczej. Rósł jednak, powoli wykształcając własny ekosystem całkiem podobny do tych, które tak bardzo podziwialiśmy. W podszyt opadały liście i drobne gałęzie, czasem jakieś drzewo upadło dając pożywkę następnym. Bywało, że na zwalonym pniu rosło nowe,…