zagłada państwa? państwo zagłady

Okropieństwa, które wydarzyły się w czasie wojny, mogły się wydarzyć tylko w chwili rozbicia struktury państwa. Doktor Paweł Kowal,  Fakty po faktach, TVN24, 1 marca 2018 roku Cytowane zdanie wypowiedziane zostało w drugiej części nadanego w dniu 1 marca 2018 roku programu „Fakty po faktach” i stanowić miało komentarz do wcześniejszej rozmowy. Gościem pierwszej części programu…