radykałowie

Zawsze znajdą się tacy, dla których nawet najbardziej radykalne rozwiązania nie będą dość skuteczne.

o pewności (z)wątpienia

Granica oddzielająca tych, którzy chcą myśleć i muszą samodzielnie wydawać sądy, od tych, którzy tego nie czynią, przebiega przez wszystkie sfery społeczne, kulturowe i edukacyjne. Pod tym względem upadek szacownego społeczeństwa w czasach hitlerowskiego reżimu może nauczyć nas, że w takich warunkach ci, którzy trzymają się sztywno wartości i norm moralnych, nie są wiarygodni; wiemy,…

suwerenność

Suwerenność ciągle jest jeszcze listem żelaznym dla wewnętrznej samowoli.